Produktbeskrivelse

Videreudvikling af Adper Prompt. Enkomponent adhæsiv, ingen blanding påkrævet.

Producent: 3M Espe